IRIS BRIK – WINNAAR 2005

Een uitgelezen kans om mijn kennis en ideeën door een vakjury te laten toetsen

De eerste jaren heb ik dikwijls getwijfeld of ik wel op de juiste weg was. Uurtjes sprokkelen, waar anderen dikke provisie verdienden, en veel kennis vergaren om mij het integraal adviseren eigen te maken. Dat in combinatie met het opzetten van een financiële planningspraktijk, maakte dat ik mij dikwijls afvroeg: ‘Doe ik het wel goed?’

En toen las ik over de wedstrijd Financieel Planner van het Jaar. Geen seconde heb ik getwijfeld, dit was een uitgelezen kans mijn kennis, ideeën en filosofie over het vak door een vakjury te laten toetsen.

Het moment dat ik op het podium stond en mijn naam hoorde roepen, zal ik nooit vergeten. Het was zo’n bevestiging van wat ik al langer voelde: financieel planner in hart en nieren. De weken erna liep ik op wolken door alle reacties die ik van mijn klanten en netwerk op deze onderscheiding kreeg. Vanaf toen waren ook alle ogen van de pers op mij gericht en dat heeft mij nog meer geholpen financiële planning op de kaart te krijgen zoals ik het altijd heb beoogd!