Belangrijke wijzigingen in de eigenwoningregeling per 1 januari 2022

Op 31 augustus 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, een aantal wijzigingen aangekondigd in de toepassing van de fiscale eigenwoningregeling door partners. Het streven is om deze wijzigingen op te nemen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022. De wijzigingen zouden vervolgens op 1 januari 2022 in werking moeten treden.

De nieuwe wettelijke regeling voorziet erin dat per onderdeel van het eigenwoningverleden een regeling wordt getroffen. Terwijl de keuze voor het goedkeurend besluit er nu toe leidt dat álle onderdelen van het eigenwoningverleden worden verdeeld. Dit betekent dus dat regelingen ook los toepasbaar worden en niet langer onlosmakelijk aan elkaar zijn gekoppeld.

Rob Timmermans neemt je in deze expertmeeting mee in alle wijzigingen rond de eigenwoningregeling. Hij licht dit toe met praktische voorbeelden.

Aanbieder
Spreker

Rob Timmermans

Rob Timmermans MFP is directeur van de Impact Groep. Met ruim 30 jaar ervaring in de financiële branche maakt hij complexe materie begrijpelijk en bespreekt deze op praktijkgerichte wijze.

Naar inschrijfpagina