Highlights uit de nieuwe (fiscale) wetgeving voor 2022

Het Vakblad financiële Planning (VfP) en het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam (FEI) bestaan dit jaar, net als de FFP, 25 jaar. FEI verzorgt onder andere de Mastercourse Financiële Planning.

Voor het FFP Congres verzorgen VfP en FEI een Expertmeeting over de laatste wijzigingen in de (fiscale) wetgeving voor 2022. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
• Belastingplan 2022 en de eigenwoningregeling;
• ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’;
• Belangrijke ontwikkelingen tijdens de parlementaire behandelingen in de Tweede Kamer;
• Regeerakkoord 2021-2025.

Aanbieder
Spreker

Jelle van den Berg

Jelle van den Berg is hoofdredacteur van VfP, eigenaar van Duoberg Consultants en als freelance docent verbonden aan FEI.

Aanbieder
Spreker

Theo Hoogwout

Theo Hoogwout is wetenschappelijk medewerker bij FEI en tevens directeur van de Mastercourse Financiële Planning Rotterdam. Daarnaast is hij verbonden aan FBN Juristen.

Naar inschrijfpagina