Mutaties in de (fiscale) aflossingsverplichting van de eigenwoningschuld

1 FFP PE punt

Sinds 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden een (fiscale) aflossingsverplichting. Tegelijkertijd werd toen de aflossingsstand geïntroduceerd, bij de verkoop van een woning.
In beginsel dient een ingegaan aflossingsschema te worden voortgezet. Ook voor bestaande  schulden kan een aflossingsverplichting gaan gelden.

In deze expertmeeting gaat Rob Timmermans in op bijzondere mutaties in de aflossingsverplichting. Want verschillende omstandigheden kunnen verschillende (fiscale) gevolgen hebben.

Tijdens de sessie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Verhuisregelingen en de aflossingsverplichting;
  • Verschillen in aflossen op een bestaande of een nieuwe eigenwoningschuld;
  • Gevolgen van aflossen uit eigen middelen voor het aflosschema;
  • De aflossingsstand en toekomstige schulden in verband met de woning;
  • De aflossingsverplichting bij aangaan en beëindigen van een partnerschap.
Aanbieder
Spreker

Rob Timmermans

Rob Timmermans MFP is directeur van Impact Opleiding & Training. De kracht van Rob is het begrijpelijk maken van complexe materie en de praktijkgerichte toepassing van regelgeving in het advies.

Inschrijven