Problematiek rond de vaststelling van het aandeel eigenwoningschuld

1 FFP PE punt

Op 30 januari van dit jaar heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurend besluit gepubliceerd inzake de eigenwoningregeling. Het besluit maakt het mogelijk het fiscale eigenwoningverleden van partners te mengen.

Met het besluit worden diverse niet-voorziene fiscale knelpunten weggenomen. Echter, het biedt niet alleen voordelen. Er kleven ook grote nadelen aan het gebruik van het besluit. Deze nadelen manifesteren zich bij een eventuele scheiding. Van een goede adviseur mag de klant verwachten dat hij wordt geïnformeerd over deze problematiek, die in een meerjaren-perspectief tot grote fiscale schade kan leiden.

Inhoud bijeenkomst:

  • Problematiek inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld
  • Vergoedingsrechten of interne draagplicht
  • Standaard zienswijze staatssecretaris en fiscale knelpunten die hieruit voortvloeien
  • Voor- en nadelen besluit
  • Alternatieven
Aanbieder
Spreker

Jasper Horsthuis

Jasper Horsthuis is eigenaar van de ScheidingsDeskundige, hét kenniscentrum op het gebied van het scheidingsproces. In 2016 en 2017 is hij door de NVHP uitgeroepen tot docent van het jaar.

inschrijven