Verhuren van de bestaande eigen woning: een complex proces

Woningeigenaren die willen verhuizen overwegen steeds vaker om de huidige eigen woning niet te verkopen, maar te gaan verhuren. Door de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggingspanden per 1 januari 2021, de alsmaar dalende rente en verwachte wetswijzigingen op lokaal niveau om verhuur tegen te gaan wordt deze trend versterkt.

De kans is dus groot dat je als financieel planner met dit vraagstuk geconfronteerd gaat worden. Het proces om dit goed in te richten is complex en vraagt veel van adviseur, klant en bank. Tijdens deze Expertmeeting neemt Alex Erlings je mee in de belangrijkste onderwerpen en knelpunten. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wijzigingen overdrachtsbelasting 2021
  • Gevolgen voor rendement, cashflow en eigen inbreng
  • Marktwaarde verhuurde staat
  • Gevolgen voor aanvraag nieuwe woninghypotheek
  • Mogelijkheden oversluiten naar verhuurhypotheek
  • Fiscale aspecten verhuur eigen woning
Aanbieder
Spreker

Alex Erlings

Alex Erlings MFP is als financieel adviseur/planner actief vanuit HypothekenUnie Drechtsteden en MYLA finance. Hij werd in 2014 verkozen tot Financieel Planner van het Jaar en was in de vijf jaar daarna directeur opleidingen voor Hoffelijk.

Naar inschrijfpagina