Wet herziening partneralimentatie en fiscale gevolgen

1 FFP PE punt

Op 21 mei is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet zal hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking treden. Tegelijkertijd zal op dat moment ook de fiscale behandeling van partneralimentatie veranderen.

Deze nieuwe wet en de gewijzigde fiscale regels hebben grote gevolgen voor de scheidingsadviespraktijk. De ScheidingsDeskundige praat u graag bij over deze belangrijke wijzigingen.

Onderwerpen die worden behandeld, zijn:

  • Uitleg nieuwe regeling partneralimentatie
  • Mogelijkheden om te anticiperen
  • Hardheidsclausule
  • Gevolgen voor de adviespraktijk
  • Vastlegging nieuwe afspraken
  • Fiscale veranderingen reguliere partneralimentatie (2020)
  • Fiscale veranderingen afkoop partneralimentatie (2020)
Aanbieder
Spreker

Berry van Zuidam

Berry van Zuidam FFP RFEA CFP® is al jaren actief als docent en sinds 2018 mede-eigenaar van het opleidingsinstituut van de ScheidingsDeskundige. Berry heeft een eigen scheidingsadviespraktijk en werd in 2017 verkozen tot Financieel Planner van het Jaar.

Inschrijven