FFP en Staatsbosbeheer gaan samen bomen planten

Datum: 01-09-2021

De Federatie Financieel Planners (FFP) gaat, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een compleet nieuw bos aanplanten. FFP doet dit ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in 2021. Doelstelling is om in 2022 minimaal 4.000 bomen te planten.

Financieel planners werken dagelijks aan een financieel gezonde toekomst voor hun klanten. Maar financiële gezondheid verliest zijn waarde als die niet gepaard gaat met een gezonde leefomgeving. Bomen leveren daar een belangrijke bijdrage aan. “Bomen filteren de lucht, slaan CO2 op en produceren de zuurstof die ieder mens nodig heeft. Er is nu actie vereist om straks nog schone lucht te kunnen ademen. Net zoals met financiële planning is het iets voor de lange termijn. Bomen plant je voor de toekomst, voor volgende generaties”, aldus Rob van den Aker, voorzitter FFP.

Er is meer bos nodig
In Nederland is in het vorige decennium relatief net zoveel bos gekapt als in het Amazonegebied. Opgeteld bij een eeuw lang structurele ontbossing heeft dit geresulteerd in een kaalslag. Gevolg: in negen jaar tijd moet er in Nederland 10% bos bij komen. In het jubileumjaar wil FFP, samen met haar leden, een bijdrage leveren aan deze doelstelling.

Om die reden is FFP een samenwerking met Staatsbosbeheer een campagne ‘Bomen over de toekomst’ gestart. Via de crowdfund-omgeving van Buitenfonds, de stichting van Staatsbosbeheer, wordt geld ingezameld. Donaties komen van financieel planners zelf, hun klanten en van partners die op 9 december gaan deelnemen aan het FFP Jubileumcongres. Tijdens dit congres zal het definitieve aantal bomen bekend worden gemaakt.

Zie voor meer informatie de website van Buitenfonds.

Volledig nieuwsoverzicht